Styrelsen FKK

Styrelsen

Ordförande, Kassör
Cecilia Gejdner
info(at)kronkatten.se
Vice Ordförande, Sekreterare
Caroline Olsson
info(at)kronkatten.se
Ordinarie Ledamot, Webbansvarig
Lars Olsson
info(at)kronkatten.se